سرپرست شهرداری منطقه سه کرمان خبر داد:
اجرای طرح هندسی خیابان «خیام»سرپرست شهرداری منطقه سه شهر کرمان، از اجرای طرح هندسی خیابان «خیام» خبر داد.
به گزارش کرمان‌آنلاین، سیدمرتضی حسینی ضمن اشاره به وجود مشکل ترافیک در مسیر خیابان «خیام» به خیابان «شهید مطهری» گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی، مقرر شد لچکی این محدوده جمع‌آوری و طرح ترافیکی در این محل اجرا شود.
وی اضافه کرد: لچکی موجود به‌سرعت جمع‌آوری و اجرای راستگرد از خیابان «شهید مطهری» به خیابان «خیام» آغاز شد.
سرپرست شهرداری منطقه سه، هدف از این اقدام را روان‌سازی ترافیک و سرعت‌بخشیدن به تردد خودروها بیان کرد.
حسینی همچنین از مشارکت اهالی خیابان «ایثار 27» واقع در شهرک «شهید مطهری» برای اجرای فرش موزاییک پیاده‌روهای این محدوده خبر داد.
وی با بیان اينکه فرش موزاییک پیاده‌روهای این محدوده آغاز شده است، گفت: دوطرف این خیابان به طول 600 متر جدول‌گذاری شده است.
سرپرست شهرداری منطقه سه از ساخت منهول (حوضچه جمع‌آوری آب‌های سطحی) در این خیابان خبر داد و گفت: در گذشته شاهد آبگرفتگی این خیابان در زمان بارندگی بودیم که با ساخت منهول و جدولگذاری دوطرف خیابان، این مشکل مرتفع شده و شاهد هدایت آب‌های سطحی خواهیم بود.
حسینی از تداوم آسفالت معابر با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری در قالب طرح خودیاری در این منطقه خبر داد و افزود: طی هفته گذشته کوچه‌های 13 و 17 خیابان «آموزگار» ،کوچه 11 «هزار»، کوچه‌های 10 و 6 «هجرت» و ادامۀ خیابان «پورسینا» زیرسازی و آسفالت شد.